ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและสินค้าของบริษัท การดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดได้  และสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริงผ่านกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ได้ สร้าง
อิทธิพลทางความคิดได้    และสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริงผ่านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้       ท้ายที่สุดการ
ประชาสัมพันธ์สามารถสร้างความสนใจและสีสันได้


ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา
ทำงานด้วยวิธีการแบบมืออาชีพ
เนื้อหาข่าวเป็นเรื่องสำคัญในการทำข่าว
ทำงานด้วยคุณภาพ ตามติดการลงข่าว เพื่อให้ได้การรับรู้ในวงกว้าง
ประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
ความสัมพันธ์และความสามารถในการที่เชื่อมโยงไปสู่การทำข่าว


บริการดีดีจากเรา
- เสนอแผนงานประชาสัมพันธ์
- จัดเชิญสื่อร่วมงานแถลงข่าว
- จัดงานแถลงข่าว     
- ส่งข่าวแจกประเด็นโดนใจ
- จัดเพรสทริป
- จัดสัมภาษณ์กลุ่ม เดี่ยว
- โพสต์ข่าวลงอินเตอร์เน็ต
- งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ